Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 40 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
860
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this research was to investigate mathematical thinking and reasoning processes of students. Survey method was used. Data were gathered from 262 students who graduated from eighth grade of 20 schools. Data were analyzed both quantitatively and qualitatively. Open ended problems were used as data collection tool. Findings showed that primary 8th grade students have problems to connect knowledge structures and reasoning while solving problems. Results indicated that students‟ reasoning processes were mainly based on their personal point of views, not on given data. According to findings it was found that students didn‟t communicate with justifications and explanations. It was also found that students had difficulty to connect knowledge structures while solving a problem.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim sekizinci sınıftan mezun öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerini incelemektir. Araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. İzmir evreninden tabakalı örnekleme stratejisi ile seçilen 20 okuldan toplanan 262 öğrencinin verileri nicel ve nitel veri çözümleme teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak on tane açık uçlu problem kullanılmıştır. Açık uçlu problemlerin analizi ile elde edilen veriler, İzmir evreninde yer alan ilköğretim sekizinci sınıftan yeni mezun öğrencilerin problem çözmede matematiksel bilgilerle ilişkilendirme yapmada ve mantıksal akıl yürütmede sorun yaşadıklarına işaret etmektedir. Bu duruma neden olan faktörler öğrencilerin verilenlerden hareketle değil öznel görüşlerine dayanarak akıl yürütmeleri, düşüncelerini kanıtlar sunarak ve açıklamalar yaparak ifade edememeleri ve verilenler arasında ilişkilendirme yaparak problemleri çözmemeleri olarak özetlenebilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :