Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 35 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lisansüstü eğitim programlarina girişte lisansüstü eğitimi giriş sinavi (les) sonucunun ve diğer ölçütlerin kullanimina ilişkin bir tarama

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde önde gelen bilim insanı ve araştırmacı yetiştirme kaynağı üniversitelerdir. Üniversiteler bu hizmeti, kendi bünyelerinde kurulmuş olan çeşitli alanlarla ilgili enstitülerin lisansüstü programları aracılığıyla vermektedirler. Bu araştırmada, devlet ve özel sektöre ait üniversitelerin lisansüstü programlara öğrenci kabul ederken Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(LES) sonucunu ve diğer ölçütleri nasıl kullandıkları ve bunları son değerlendirmeye hangi ağırlıklarla kattıklarına ilişkin durumun ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla devlet ve özel sektöre ait 51 üniversitenin ilgili enstitülerine yollanan anket formlarıyla ilgili bilgiler toplanmıştır. Bulgulara göre, Fen bilimleri Enstitüsündeki lisansüstü programlarda ağırlıklı olarak Les-sayısal;Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki programlarda Les-eşitağırlıklı; Sosyal Bilimler Enstitüsündeki programlarda ise ağırlıklı olarak Les-sözel puanı değerlendirmelerde esas alınmaktadır. Les puanların bu enstitü programlarına kabulde son değerlendirmede sıklıkla kullanılan ağırlık değeri %20 dir. Lisansüstü programlara girişte diğer ölçütler arasında yer alan yabancı dil bilgisini 51 üniversiteden sadece 20 tanesi başvuru ölçütü olarak almakta ve son değerlendirmeye katmaktadır. Bulgular, daha kapsamlı bilgi edinmek amacıyla bu konuda yeni araştırmaların yapılması gerektiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The leading institutions that are responsible for education of scientists and researchers are universities in Turkiye. Universities carry out such services by means of gradute programmes that are clustered around the related institutes. In this study, It is aimed to reveal how GEE (Graduate Education Entrance Examination) scores and other related criteria are used’ and to which extent the weights of such scores are included in the final admission procedure by the universities. For this purpose, the required information was gathered, by means of inventory forms, from the corresponding institutes of totally 51 public and private universities. According to the findings of this study, mainly GEE – Quantitative scores are used by the graduate programs of Technological Science Institutes whereas, Health Science Institutes use GEE – Equal Weighted scores, and Institutes of Social Sciences use GEE – Verbal scores for admission. In terms of percent, the influence of GEE scores are taken as 20 %, by the above – mentioned institutions. Among the other criteria taken into account in admissions to graduate programs, foreign language competency is used in final evaluation process, only in 20 universities out of 51 that were surveyed. The findings of this study demonstrate that further researches are necessary in order for a better assessment upon this subject

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :