Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel - tarihsel kuram çerçevesinde çocuk gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ University1
Görüntülenme :
1192
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this paper is to present different aspects of Cultural-Historical Theory and examine their relevance to child development. It is discussed some important conceptual features of theory such as elemantary functions and higher psychological functions, tools and mediation, social interactions, zone of proximal development. In addition Vygotsky’s a number of methodological points concerning the nature of psychological inquiry was examined. Finally to present theory’s explanations about the relation between development and learning were determined the concepts of guided participation and scaffolding being within social interactions.

Özet İngilizce :

Bu makalenin amacı, Kültürel-Tarihsel kuramın temel kavramlarını açıklamak ve kuramın çocuk gelişimine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada ilk olarak kuramın kültüre ve tarihe bakışı açıklanmıştır. Bunun yanında kuramın genelde psikoloji disiplini ve özelde de çocuk gelişimi ile ilgili kuramsal ve yöntembilimsel tartışmalarına yer verilmiştir. Kuramsal yönü ile ilgili olarak kuramın genel olarak insan gelişimini nasıl kavramsallaştırdığı üzerinde durulmuş; basit işlevler ve ileri psikolojik işlevler, aracılı araçlar ve işaretler, toplumsal etkileşim ve yakınsak gelişim alanı kavramları açıklanmıştır. Yöntembilimsel olarak ise, kuramda tartışılan yöntembilimsel özellikler üzerinde durulmuştur. Son olarak kuramın temel yapısı çerçevesinde tanımlanan öğretime dayalı farklı etkileşim biçimleri ve bunların temel özellikleri tartışılmıştır

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :