Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 37 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentlesme sürecinde yetiskinlerin egitim gereksinimi: ankara mamak ilçesi, tuzluçayir semti, ege mahallesi örnegi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
733
DOI :
Özet Türkçe :

“Kentleşme Sürecinde Yetişkinlerin Eğitim Gereksinimi” konulu bu araştırmanın iki temel amacı vardır. Birincisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Halk Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerine çalışma alanını yakından tanıtmak ve alan araştırmasının yöntem ve pratiklerini kazandırmaktır. İkincisi; Araştırma bulgularını Mamak Halk Eğitimi Merkezi ile paylaşarak merkezin çalışmalarına bilimsel destek sağlamaktır. Araştırma, 248 kadın, 177 erkek toplam 425 yetişkin üzerinde yapılmıştır. Araştırmada yetişkinlerin eğitim gereksinimlerini belirlemek için görüşmeli anket formu (51 madde) kullanılmıştır. Yüz-yüze görüşme tekniğiyle toplanan verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, 1. Araştırma sürecinde öğrenciler önemli deneyimler kazanmıştır. 2. Araştırmaya katılan yetişkinlerin (N=425) % 12.7’si hiç okuma-yazma bilmemektedir. % 8.5’i ise okur-yazar fakat diploması yoktur. Diplomalı okur-yazar yetişkinlerin (N=351) % 64’ü almış oldukları eğitimi yaşamlarını sürdürmek için yeterli bulmamaktadır. 3.Yetişkinler, geçimlerini sağlayacak beceri kurslarının yanı sıra,ana-çocuk sağlığı,beslenme ve ev ekonomisi konularında da kurs açılmasını istemektedirler. Kursların evlerin yakınında açılmasını istemektedirler. Aksi halde,eşinin izin vermemesi, parasızlık,yaşlılık ve ev işleri gibi katılma engelleri bulunmaktadır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study on educational needs of adults in the process of urbanization process has two basic aims. The first aim is to introduce the field of work to the students in the last year of their study in the Adult Education Department of the Faculty of Educational Sciences of Ankara University and to equip them with the methods and practices of field study. The second aim is to provide scientific support to the studies of Mamak Adult Education Center by sharing the findings of the study with them. The study was carried out on a total of 425 adults of whom248 were women and 177 men. A questionnaire (51 items) with interview was used to determine the educational needs of adults. Frequency (f) and percentage (%) were used in the analysis of the statistical data collected with face-to-face interview. The results of the study are as follows: 1.The students gained significant experience during the study.2. 12.7% (N=425) of the adults participating in the study were illiterate. 8.5 % were literate but held no diploma. 64% (N=351) of the literate adults holding diplomas did not find their education adequate to carry on with their lives. 3. The adults want vocational-skill courses that will provide them with a livelihood, as well as courses on mother-child health, nutrition and home economics. They want the courses to be opened close to their homes; otherwise they have such obstacles as their spouse not giving permission, poverty, age, and household chores.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :