Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet bağimlilik ölçeğinin türkçeye uyarlanmasi: geçerlik ve güvenirlik çalişmasi

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü1, 2
Görüntülenme :
646
DOI :
Özet Türkçe :

Temelde bireyin internet başında uzun süre kalmasını ifade eden internet bağımlılığının tespitine yönelik, ulusal alanyazında yeterli sayıda ölçeğin bulunmaması bu alanda ölçme aracı geliştirme ya da uyarlama ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada, Nichols ve Nicki’nin (2004) geliştirmiş oldukları “Internet Bağımlılık Ölçeği’nin (Internet Addiction Scale) Türkçeye uyarlanıp, yapı geçerliğini ve iç tutarlılık güvenirlik katsayısını belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Nichols ve Nicki (2004) ölçeğin özgün formuna ilişkin iç tutarlılık katsayısını (cronbach alfa) .95 olarak tespit etmiştir. Bu uyarlama çalışması örneklemini, seçkisiz örnekleme metodu ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (BBAUM) bilgisayar laboratuarını kullanan 277 öğrenci oluşturmakta olup, uyarlama ölçeğine ilişkin güvenirlik katsayısı da (cronbach alfa) .93 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada, yapı geçerliği için açımlayıcı (exploratory) faktör analizi, elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için de doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi kullanılmıştır. Ölçek uyarlamasıyla birlikte çalışma grubundaki bağımlılık düzeyleri de incelenmiş ve 32 bireyin internet bağımlısı olma yolunda risk içerisinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca internet bağımlılık ölçeğinin Türkçe uyarlamasına yönelik yapılan geçerlik – güvenirlik analizleri, alanyazın ışığında değerlendirilmiş ve elde edilen değerlerin beklenen sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür

Özet İngilizce :

Abstract. It has been noticed that internet addiction scale which can apply and measure dependency level of individual couldn’t reach at saturation level in national literature. So, it was aimed to adapt an internet addiction scale. Adapted scale was developed by Nichols and Nicki in 2004 and this study was sounded as “Internet Addiction Scale”. The reliability cronbach alfa of original scale was obtained as .95 by Nichols and Nicki. In adapting study, cronbach alfa value was obtained as .93. The sample has been constituted from 277 students who belong to Yuzuncu Yil University and who visits periodically Computer Sciences Researches and Application Centre for surfing internet application. In this study, exploratory factor analysis was used to determine the validity of scale and after, confirmatory factor analysis was handled to test the fitness of the model. The main aim of this study is to adapt Internet Addiction Scale. Besides, the dependency level of sample was examined. According to the results, 32 people are consisted of the addiction risk group. As a result, the validity and the reliability findings are in optimal values which literature has been declared.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :