Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 40 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim programlarında sağlık bilinci: sağlığa bütüncül yaklaşım çerçevesinde bir içerik analizi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal University1
Görüntülenme :
706
DOI :
Özet Türkçe :

:The main purpose of this research was to analyze health subjects in former and current elementary school curricula (grades 1-8). The research was a follow up study of the “Development of Health Awareness in Adolescents Project” with support from the United Nations Population Fund in conjunction with the Ministry of Education and the Human Resources Development Foundation. The project’s committee specified seven subject areas and 230 sub-categories within the framework of a holistic approach to health. Analyses were based on the goals and objectives of former and current elementary school curricula that overlapped the subjects determined by the Project Scientific Committee. Analyses were done with respect to the goals and objectives of former and current elementary school curricula indicated by the committee as being concerned with health. Goals/objectives of Life Science, Science and Technology, Social Studies, Turkish and Mathematics’ courses were analyzed. It was found that the majority of goals and objectives pertaining to these subjects appeared in the Life Sciences and Science and Technology courses in elementary school curricula. The 230 sub-categories cover 131 subjects in former and 179 subjects in current elementary school curricula. These were added on important subjects as decision-making ability, the dangers of smoking, maternal and infant mortality, changes in adolescence, discrimination and vaccination in current elementary school curricula. But, sexuality, development of sexual identity, sexual violence and abuse are not covered at all in elementary school curricula.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, eski ve yeni ilköğretim programlarında (1-8. sınıflar) sağlıkla ilgili konuların analizini yapmaktır. Araştırma, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu desteği ile MEB ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü “Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi”nin bir gereği olarak yapılan çalışmanın devamı niteliğindedir. Proje bilim kurulu tarafından sağlığa bütüncül yaklaşım çerçevesinde yedi konu alanı ve 230 alt konu belirlenmiştir. Analizler, proje bilim kurulu tarafından belirlenen sağlık konularına eski ve yeni ilköğretim programlarında karşılık gelen hedef/kazanımlar saptanarak yapılmıştır. Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik derslerinin hedef/kazanımları analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sağlıkla ilgili konular hem eski hem de yeni ilköğretim programlarında yoğunluklu olarak Hayat Bilgisi ile Fen ve Teknoloji dersi öğretim programlarında yer almaktadır. 230 konunun, eski ilköğretim programlarında 131, yeni ilköğretim programlarında ise 179’unun bulunduğu saptanmıştır. Ergenlerde değişim, aşı, sigara ve zararları, karar verme becerisi, cinsiyet ayrımcılığı, anne ve bebek ölümlerinin nedenleri gibi önemli konuların yeni programlara eklendiği, ancak cinsellik, cinsel kimlik gelişimi, cinsel şiddet ve istismar gibi konuların iki ilköğretim programında da yer almadığı belirlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :