Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 37 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkögretim ögrencilerinin zorbaliga maruz kalma türünün ve sikliginin depresyon, kaygi ve benlik saygisiyla iliskisi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
813
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, a) ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin maruz kaldıkları zorbalık türleri, bunların görülme sıklığı, b) zorbalığın görülme türünde sosyo-ekonomik düzey, sınıf düzeyi ve cinsiyete bağlı farklılıkların olup olmadığı ve son olarak c) zorbalığa maruz kalıp kalmamanın benlik saygısı, depresyon, durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinde nasıl bir farklılaşmaya neden olduğunu araştırmaktır. Araştırmaya 99 kız ve 107 erkek olmak üzere toplam 206 öğrenci katılmıştır (Yaş X=10.8, SS=.62). Analizler, öğrencilerin %40 oranında bedensel, sözel, duygusal ve cinsel zorbalığa maruz kaldıklarını, zorbalığın demografik değişkenlerden çok psikolojik değişkenlerle bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bulgular zorbalığın eğitim ortamında gösterilmesi bağlamında tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to find out a) types and prevalence rates of bullying experienced by the 4th and 5th grade children, b) sosyo-economic status, grade and gender differences on the level and type of bullying and finally c) how the self-esteem, depression, state and trait anxiety levels of these pupils differed by the experience/type of bullying. Of the 206 children 99 were girls and 107 were boys with a mean age of 10.8 (SD=.62). The results demonstrated that 40% of children have been exposed to physical, verbal, emotional and sexual bullying. Bullying is also found to be more related to psychological variables, rather than demographic ones.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :