Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 35 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ders kitaplarindaki kadin ve erkek resimlerine iliskin bir inceleme

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
777
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 1. Sınıf Abece ve Türkçe kitaplarında yer alan yetişkin figürlerinin, cinsiyetlerine göre, kimlerle birlikte gösterildiklerini, eylemlerini, içinde bulundukları mekânları ve bağlantıda oldukları nesneleri, araştırma için oluşturulmuş kategorileri kullanarak belirlemek ve değerlendirmektir. Araştırmanın, yüzde ve kay-kare analizleri kullanılarak elde edilen bulgularından bazıları şunlardır: Hem kadın hem erkek figürler, en çok, "çocuklar" ile, ikinci olarak da "aile"leri ile birlikte gösterilmektedirler. Kadın figürler, en çok "ev ve ev çevresi"nde, erkek figürler, en çok "dış mekân"larda sergilenmektedirler. Kadın figürler, en çok "çocuğa yönelik"; erkek figürlerse, en çok "kamu ve iş yaşamı"yla ilgili etkinlikler içinde resmedilmektedirler. Kadın figürler, "özel", erkek figürlerse, "kamusal" nesnelerle daha fazla gösterilmektedirler. Bu bulgular, geleneksel cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıların kitaplara da yansıdığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of the study was to evaluate adult figures on the pictures in the Turkish and Alphabet textbooks for elemantary schools, grade 1. The adult figures were examined in terms of their actions, people whom they were presented with, places where they were shown, objects which they were connected with. Results of the study revealed that both men and women were presented with “children” mostly; the women were shown at “home and home environments” while the men were presented at “outdoors”. On the pictures, the women were shown mostly while they were in the actions “related with children”; on the other hand, the men were in the actions “related with public and work.” The pictures also showed that the women were connected with “private” objects while the men were connected with “public” ones. The findings of the study showed that gender stereotypes have been transfered to children through textbooks as well as the whole educational system.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :