Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geometri alt öğrenme alanlarının öğretiminde kullanılan öğretim materyalleri ile öğretme-öğrenme sürecinin bir birinci sınıfta incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale University1
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

 This research has been conducted in order to examine the teaching materials used in the instruction of geometry sub-learning fields and teaching – learning process as stated in the Turkish Elementary Mathematics (1-5 grades) Curriculum. Case study, which is one of the qualitative research methods, has been used in this research. The participants of the research include one classroom teacher and 12 students selected via random method out of 40 students from a state primary school. The administration of the research was performed in the fall semester of 2005–2006 academic-year. Data were obtained through video recordings, interview and written documents. The results indicated that the teacher used only over – head projector as a technological teaching material, and did not provide other appropriate materials for teaching the subjects and lesson during instruction. Instead, the teacher used teaching tools and materials from the classroom environment that he / she thought as suitable. It has been also seen that the teacher used few and insufficient concrete materials in the activities within the class. The fact that the teacher did not use sufficient teaching and instructional materials affected the learning processes of the students in a negative way.

Özet İngilizce :

Bu araştırma İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programında yer alan 1. sınıf geometri alt öğrenme alanlarının öğretim sürecinde kullanılan öğretim materyalleri ile öğretme-öğrenme sürecini ve öğrencilerin öğrenme düzeylerini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması (case study) kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, bir devlet ilköğretim okulunda görev yapan 1. sınıf öğretmeni ve 40 öğrenciden oluşan sınıftan seçkisiz (random) yöntem ile belirlenmiş 12 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın uygulaması 2005–2006 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri video kaydı, görüşme ve yazılı dokümanlar yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada genel olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmen teknolojik materyal olarak sadece tepegözden yararlanmış ve konunun amacına uygun materyali sınıfa getirmemiş; bunun yerine dersin işlenişi sürecinde sınıfta bulunan araç-gereçlerden konuya uygun olduğunu düşündüğü materyalleri kullanmıştır. Sınıfta uygulanan etkinliklerde ise çok az somut materyalin kullanıldığı görülmüştür. Öğretim sürecinde yeterince öğretim materyalinin kullanılmaması öğrencilerin öğrenmelerine olumsuz yönde etkilemiş olduğu söylenebilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :