Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 39 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi dersinde olaya dayalı öğrenme yöntemi, bilişsel stilin ve cinsiyetin öğrenci başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
591
DOI :
Özet Türkçe :

In this research; single and common effects of teaching methods (learner centered case based learning and traditional teaching method), cognitive style (field dependent/ independent) and gender have been tried to determine in Science course. 70 students in a primary school in Sakarya have been included to the research. The cognitive style of these students has been determined and then traditional teaching method has been applied to 35 of them, case based learning method has been applied to the rest of the students for 3 weeks. In the 4th week, an achievement test has been applied about the subject. At the end of this test; it is determined that the instructional methods and cognitive styles which are dependent varian have a meaningful effect, but the effect of gender hasn’t been meaningful statistically. When common effects are examined, it is determined that the common effects of the independent varian, which are teaching methods and cognitive style and also uniquely effective, have been in a meaningful level; but other common effects haven’t been in a meaningful level statistically.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada fen bilgisi dersinde ögrenme-ögretme yöntemlerinin (ögrenci merkezli olaya dayalı öğrenme yöntemi, geleneksel ögretim yöntemi), bilişsel stilin (Alan Bağımlı, Alan Bağımsız) ve cinsiyetin tek ve ortak etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Arastırmaya Sakarya ilinde bir ilkögretim okulunda okuyan toplam 70 öğrenci dahil edilmiştir. Bu öğrencilerin bilişsel stilleri tespit edilerek yansız olarak 35 tanesine geleneksel ögretim yöntemi, geriye kalan 35 kisiye ise olaya dayalı öğrenme yöntemi konunun devam ettigi 3 hafta boyunca uygulanarak uygulama sonunda konu ile ilgili basarı testi uygulanmıstır. Basarı testi sonucunda bagımlı degiskenlerden ögrenme-ögretme yöntemleri ve bilissel stilin anlamlı düzeyde etkisinin bulundugu cinsiyetin etkisinin ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadıgı tespit edilmiştir. Ortak etkilere bakıldığında ise tek basına etkili olan bağımsız değişkenler olan öğrenme-öğretme yöntemleri ve bilissel stilin ortak etkilerinin anlamlı düzeyde oldugu; diger ortak etkilerin ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadıgı tespit edilmiştir. Bu bulgular, mevcut literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :