Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı : 33 Sayfalar 63 - 86 2012-12-01
Yavuz Sultan Selim’s Struggle For The Throne
YAVUZ SULTAN SELİM’İN TAHT MÜCADELESİ
Faruk SÖYLEMEZ
21 261

Aged Bayezid II who suffered with some diseases, became an incapable sultan in recent years of his reign to rule the country. Sultan’s absence of power weakened his rule and created serious problems in the Ottoman Empire. Bayezid’s situation triggered competition between his sons for the throne. Princes left their sanjacks for İstanbul to grab the imperial power which could possibly fade at any time with sultan’s death. Princes Ahmed and Selim involved into a bitter fight. Death of Grand vizier Ali Pasha and Prince Şehinşah pushed the sultan into a grim sorrow and this aggravated his illness. Eventually, Sultan decided for self-abdication not to cause further problems. Bayezid II believed that Prince Selim had necessary ability and strength to rule and also had potential to solve problems and reestablish peace and security in the country. Sultan invited Selim to İstanbul and handed over the throne
II. Bayezid’in saltanatının sonlarına doğru hastalığı ve yaşlılığından dolayı devlet işleriyle ilgilenememesi sonucunda Osmanlı devlet yönetiminde meydana gelen zafiyet, birtakım olayların meydana gelmesine sebep olmuştur. Osmanlı tahtında meydana gelebilecek boşluğu doldurmak için şehzadelerin her biri İstanbul’a doğru harekete geçti. Böylece Şehzade Ahmed ile Şehzade Selim arasında taht mücadelesi başlamış oldu. Veziriazam Ali Paşa ve Şehzade Şehinşah’ın ölümü II. Bayezid’i son derece üzmüş ve hastalığının artmasına neden olmuştur. Bunun üzerine Sultan Bayezid devlet yönetiminin daha da kötüye gitmemesi için saltanattan çekilme kararı aldı. II. Bayezid şehzadeler arasındaki bu çekişme sürecinde Şehzade Selim’in Osmanlı sultanı olacak kabiliyette olduğunu müşahede etmiş ve ülkeyi içinde bulunduğu bunalımdan ancak onun kurtaracağına kanaat getirdikten sonra onu İstanbul’a davet ederek tahtı kendisine bırakmıştır

Anahtar Kelimeler

Kaynak Eserler
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2012


Makalenin Yazarları
Faruk SÖYLEMEZ