Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknoloji uyarlama düzeyleri

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

Web'e dayalı teknolojiler, çevrimiçi öğrenme ve mesleki gelişim alanında yenilikler, teknolojinin öğretmen yetiştirme sürecindeki önemini arttırmıştır. Bu çalışma, altı farklı üniversite bünyesindeki Eğitim fakültelerinde görev yapan 124 öğretim elemanının teknolojiden öğrenme ve öğretme amaçlı yararlanma düzeylerini belirlemeyi, konuyla ilgili hali hazırdaki uygulamalarını ortaya çıkarmayı ve alanyazında değinilen teknolojinin yayılmasına dönük modelleri incelemeyi amaçlamaktadır. Veriler, altı farklı üniversitede görev yapan öğretim elemanlarından, teknolojinin eğitim ortamlarına uyarlanma düzeylerini ortaya koyma amaçlı hazırlanmış olan bir anket aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, katılımcı akademisyenlerin çalışma ortamlarına teknolojinin güncel yönelimlerini yeterli ölçüde yansıtmaları önünde çeşitli engeller bulunduğunu ve dolayısıyla öğretmen yetiştiricilerin teknolojiden mesleki anlamda yararlanmada sınırlıkları bulunduğunu göstermektedir. Sonuçlar, ayrıca, teknolojik unsurlarla güçlendirilmiş güncel öğrenme modellerinin katılımcıların mesleki ortamlarında yeterince kullanılmadığına işaret etmektedir. Bulgular, ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

As a consequence of the recent progressions in web-based technologies, online learning, and professional development, technology has taken responsibility of a leading role in teacher education. This study aimed to portray technology diffusion models through the literature and purport technology integration levels and technology related instructional practices of teacher education faculty in a group of Turkish universities. Data gathered through a technology implementation survey from academics employed at education faculties at six different Turkish universities. The results of the study revealed that participated academics have exposed to some hindrances to implement the current technology into their educational settings and their perceived technology implementation levels are not promising. Consequences also pointed out that there is a shortage of imbedding contemporary learning models garnered with technologic facilities. Some further suggestions were made in accordance with the outcomes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :