Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 44 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmenlerin sorunları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
663
DOI :
Özet Türkçe :

Lisansüstü öğretim lisans eğitiminden sonra bireylere ilgi duydukları alanda araştırma yapmayı öğreten, bilim üreten ve bilim insanı yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu çalışmanın amacı Eğitim Bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan ve ders aşamasının en az bir dönemini tamamlamış öğretmen yönetici ve müfettişler oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde olup veriler "Eğitim Bilimleri Alanında lisansüstü Öğrenim Görmekte Olan Öğretmen, Yönetici ve Müfettişlerin Sorunları" ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada, analizler için aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, LSD testi, varyans analizi ve Mann Withney-U testi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to find out the opinions of the postgraduate students who are studying in the field of educational sciences towards the problems they have encountered. Research sample composed of 98 teachers, 13 school principals and, 3 inspectors who had been attended postgraduate courses at least one semester and also at the module taking stage from the four universities, namely Ankara, Hacetepe, Gazi and Middle East Technical University. This is a descriptive survey and the data were gathered by a questionnaire developed by the researcher called "Problems of Postgraduate Students Including School Principals, Teachers and Inspectors in "Educational Sciences". In research frequencies, percentages, arithmetic mean, standard deviation, t-test LSD test, One-Way ANOVA and Mann Withney-U test were used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :