Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 40 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-öğrenme yöntemi ile öğretmenlerin insan hakları eğitimi

Yazar kurumları :
Ankara University1, Başkent Üniversitesi2
Görüntülenme :
601
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to assess the pilot study of teacher training through e-learning. For this reason, the fifth book was selected from the series of books titled "I am a Human being: Education on Human Rights for Primary School". The pilot study was carried out for 5th grade on the topic named "I am Human: I am free and I have rights". The activities within the book have been changed into the web environment as e-learning content. The developed web site and tools were administered to teachers in two distinct primary schools as pilot studies in order to validate both the site and the instruments. The methodology of this study can be summarized as follows. First of all, class teachers were administered e-learning content through Internet. After receiving e-learning, the teachers were asked to fill out the questionnaires in order to find the effectiveness of both the training and the material. The opinions of in-service teachers on e-learning and the material were also solicited via open-ended questions. Although the study was limited with the number of participants and content, the important findings and suggestions, that might be useful for researchers carrying out similar studies, were revealed. The findings of this study iudicated that class teachers were motirated for and willing to eugage in e-learning even they perceieved their computer skills as ivadeguate.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sanat eğitimi, öğrencilerin sadece uygulama alanında bir takım beceriler elde etmesini değil, aynı zamanda eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerini geliştirmenin yanı sıra, topluma estetik beğeni ve estetik algı açısından gelişmiş bireyler yetiştirmeyi de amaçlar. Günümüzde, yaşamın tamamına egemen olmuş olan imgesellik, bireylerin televizyonda hangi kanalı seyredeceğinden, satın alacağı ürüne kadar, tercihleri üzerinde etken bir hale gelmiştir. Bu nedenle, estetik açıdan tatmin edici bir çevrede yaşamanın bir yolu da, toplumun beğeni düzeyinin gelişmesi olarak düşünülmektedir. 1997- 1998 yılından itibaren eğitim fakülteleri, resim-iş eğitimi anabilim dallarında, resim öğretmeni adayları için hazırlan program, resim dersleri bünyesinde sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik ve uygulama alanlarını barındıran çok daha kapsamlı bir yapıdan oluşmaktadır. Bu çalışmada, sanat eleştirisi disiplininin, okul öncesinden başlamak üzere, özellikle de ilköğretim okulları öğretim programlarında yer almasının, öğrencilerin estetik algı ve beğeni gelişimlerine katkıda bulunacağı yönünde görüşler tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :