Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 40 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Düzeltici metin ve tahmin-gözlem-açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1, Ankara University2
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to assess the effectiveness of two conceptual change strategies; refutational text and predict-observe-explain, to determine if either one is more effective with individual learners or groups of learners. Seventy-three juniors were assigned to group or individual conditions and to one of two experimental treatments. Students studied web materials which were designed to overcome their misconceptions about the nature of matter. Pre-tests and post-tests concerning conceptual change, cognitive conflict and attitudes towards chemistry were administered. Long-term retention of students’ conceptual change was also evaluated with a third, nine weeks delayed post-test. Students studying refutational text material and working in groups achieved better results on conceptual change and cognitive conflict. Results also showed that students studying refutational text material had more positive attitudes towards chemistry than students studying predict-observe-explain material. In addition, students’ conceptual change was found to be long-lasting.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, iki farklı kavramsal değişim stratejisinin bireysel ya da grupla kullanımının öğrencilerin bilişsel çelişki tür ve düzeyleri, kavramsal değişimleri, kimyaya yönelik tutumları ve kavramsal değişimlerinin kalıcılığı üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma 2x2(x3) deneysel desende yürütülmüştür. Denekler, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Programı üçüncü sınıfında okuyan 73 öğrencidir. Bu öğrenciler, kimya alanında “maddenin yapısı” konusuyla ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi için hazırlanan iki farklı web öğretim materyalini çalışmışlardır. Veriler iki faktörlü ANCOVA ve ANOVA ile çözümlenmiştir. Sonuçlar, düzeltici metin stratejisine dayalı web materyalini kullanan ve ortaklaşa çalışan öğrencilerin daha çok kavramsal değişim gerçekleştirdiklerini, bilişsel çelişkiye yönelik ilgilerinin daha yüksek, kaygılarının ise daha düşük olduğunu göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :