Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din öğretiminde değerler sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr.Hacer ÂŞIK EV1
Görüntülenme :
602
DOI :
Özet Türkçe :

Birey ve toplum hayatının hemen hemen her alanına yayılabilen değerler statik değildir, gelişim ve değişimden etkilenerek dönüşüme uğrayabilmektedir. Çoğu zaman yüksek değerler zaman zaman da aracı değerler tarafından belirlenen, yaygın ve örgün eğitimin bir parçası olan din öğretimi de çeşitli açılardan modern çağın değişim ve dönüşümüne ayak uydurmak durumundadır. Çünkü toplumun sosyalizasyon aracılığı ile varlığını devam ettirme ve çevresindeki değişikliklere uyum sağlama çaba ve sürecinde din öğretimi aktif bir rol üstlenir. Bu nedenle din öğretimine ülkemizde önem verilmeli ve bu alanın diğer insan bilimleriyle işbirliği içinde olmasına dikkat edilmelidir. Diğer insan bilimlerinin verilerinden yararlanan din öğretimi yaşamı, yaşamsal değerleri ve beklentileri hesaba katarak kendini sürekli yenilemelidir. Çünkü din insan içindir, bu da dinin ve onun öğretiminin bilimsel, teknik, sosyal, vs. gelişme ve değişmelerin ışığında iş görmesini gerektirmektedir. Ancak böyle bir din öğretimi bireyin özgür ve eleştirel bir şekilde kendinin ve çevresindekilerin farkında olmasını sağlayarak, din ile ilgili bilgiyi yansıtabilir, geleneğin anlaşılmasına yardımcı olabilir, bireysel inançları, değerleri ve eylemleri yeniden yaratarak, sosyal ve genel dünyayı dönüştürme konularında katkıda bulunabilir.

Özet İngilizce :

The valuations that have a potential to diffuse almost in every area of individual and social life are not static but rather may be transformed due to development and change. The religious education as a part of formal and public education and often determined by high values and occasionally by mediator values should keep abreast of the change and transformation of modern era from different aspects, because religious education has an active role in the adaptation process of a community to the changes in its environment via socialization. Therefore more importance should be given to religious education and it should be in cooperation with other human sciences. Religious education that should serve under the light of experimental data should constantly renew itself by considering life, life values and expectancies. Thus, such a religious education is able to provide awareness to an individual freedom and critical point of view, reflect religious information, help in understanding traditions, re-create people and activities and make contributions to transformation of the social and general world.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :