Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilissel davranisçi yaklasima dayali grup rehberliginin güdüleme, benlik sayisi, basari ve sinav kaygisi düzeylerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
988
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this research is to investigate the effect of a group guidance program based on Cognitive-Behavioral Approach on academic motivation, academic self-esteem, academic achievement, and test anxiety levels. The experiment was designed according to pre-test post-test and follow-up procedure with experiment and control groups. Follow-up measures for three scales were taken after three months. GPA records for follow-up measures were taken at the end of the second term. The data were analyzed by applying in Doubly Multivariate Analysis of Variance. The results demonstrated that the group guidance program based on Cognitive-Behavioral Approach affected academic motivation, academic self-esteem, and test anxiety levels. The results were interpreted in accordance with the application of Cognitive-Behavioral approach in academic settings, and the relations among academic motivation, academic self-esteem, academic achievement, and test anxiety

Özet İngilizce :

Bu araştırmada yıl tekrar eden öğrencilerde Bilişsel- Davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin Akademik Güdülenme, Akademik Benlik Saygısı, Akademik Başarı ve Sınav Kaygısı düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, deney ve kontrol gruplu öntest, son-test ve izleme testi modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Deney grubunda Bilişsel Davranışçı yaklaşıma dayalı program uygulanırken, kontrol grubunda plasebo olarak okulun genel rehberlik planından seçilmiş konular üzerinde tartışmalar yürütülmüştür. Uygulanan deneysel işlem sonunda elde edilen bulgular Çifte Çok Değişkenli Varyans Analizi yöntemiyle incelenmiş ve dört bağımlı değişkenin bileşkesi bakımından deney ve kontrol grupları arasında ölçümler boyunca istatistiksel olarak deney grubu lehine bir gelişme gözlenmiştir. Bağımlı değişkenlerin ayrı ayrı incelenmesi sonunda gruplar arasında Akademik Güdülenme, Akademik Benlik Saygısı ve Sınav Kaygısı bakımında anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Sonuçlar, Bilişsel Davranışçı yaklaşımın akademik alanda uygulanabilirliği ve Akademik Güdülenme, Akademik Benlik Saygısı, Akademik Başarı ve Sınav Kaygısı arasındaki ilişkiler bakımından yorumlanıp değerlendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :