Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimsel çalışmalarda yaklaşım, yöntem ve teknik problemi: alternatif bir yorum

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Blm İngiliz Dili1
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, a) bilim ve bilimsel bilgi dışında tutulan bilgi kaynaklarının da bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğini, b) araştırma türlerinin sabit ve değişmez şekilde ya nitel ya da nicel yaklaşımın altında değil, her iki yaklaşımın altında yer alabileceğini ve bunun da araştırmacının amacına/hipotezine bağlı olduğunu, ve c) bilimsel çalışmalarda kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin belirtilmesi ve yöntem bölümlerinin yazılmasında, araştırmacıların dikkat etmeleri gereken hususları açıklamaktır. Çalışmada nitel yaklaşım kullanıldı ve çalışmanın verileri bilimsel araştırma konusunda yazılmış kaynakların ve yayımlanmış makalelerin incelenmesi sonucu toplandı. Yapılan incelemede, bilimsel yolun dışında tutulan, ancak bilgi kaynağı olarak kabul edilen otoritelerin, yaşlıların, geleneklerin ve bireysel tecrübelerin de bilgi edinmede ve bilimsel çalışmaları gerçekleştirmede etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, araştırma türlerinin (vaka/durum araştırması, aksiyon araştırması, vd.) nitel veya nicel gerçekleştirildiği görülmüştür. Son olarak, yayımlanan bazı çalışmalarda, araştırmada kullanılan yaklaşım, yöntem veya teknikten bir veya birkaçından hiç bahsedilmediği görülmektedir. Bu çalışma, adı geçen amaçlara ve sorunlara çözüm önerileri sunmaktadır.

Özet İngilizce :

The aims of this study are a) to show the knowledge taken from sources other than science can be used in the scientific research, b) to indicate that the types of research cannot be put into categories in a unchangeable way, but they can take place either under qualitative or quantitative approach, yet this depends on researchers‟ aim(s) and c) to draw researchers‟ attention in writing the methodology section of their papers. The study used qualitative approach and the data of the study was collected through the analysis of the written documents which were books about undertaking scientific research and published articles. The analysis has indicated that authorities, individual experience, the old and traditions regarded as non-scientific sources of information could also be useful in undetaking scientific research. Besides, it is seen that any types of research (case study, action research, etc.) can be undertaken qualitatively or quantitatively. In addition, is it seen that some of the published articles do not mention clearly about one or two of the following “approach, method and technique” terms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :