Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 38 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenmede grup yapısı, sosyal beceri ve etkileşim sıklığının görev başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Ankara University1
Görüntülenme :
684
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to examine the effects of group structure, levels of social skills and interaction frequency on students’ individual and group task performance in computer supported collaborative learning. There were three types of groups: girls, boys and mixed. Participants were 54 elementary 7th and 8th grade students. In the data gathering phase, students’ individual and group reports, records of CSCL tools such as chat, e-mail and forum, and Social Skills Scale were used. In the data analysis phase, one-way ANOVA, independent sample t-test, bivariate and partial correlation, Kruskal Wallis analysis, and multiple linear regression analysis were applied. Results showed that group structure didn’t affect students’ individual or group task performance in computer supported collaborative learning. Interaction frequency, on the other hand, predicted students’ individual task performance whereas social skills did not.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, grup yapısının (kız, erkek ya da karma gruplarda çalışmanın), sosyal beceri düzeyinin ve etkileşim sıklığının öğrencilerin bilgisayar destekli ortaklaşa öğrenme etkinliklerindeki bireysel ve grup görev başarıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Tek faktörlü gruplar arası deneysel desendeki çalışma, ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencisi 54 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veriler, öğrencilerin bireysel ve grup raporları, e-posta, sohbet, forum gibi BDOÖ araçlarının kayıtları ve Sosyal Beceri Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tek faktörlü ANOVA, ilişkisiz t-testi, ikili ve kısmi korelasyon, Kruskal Wallis testi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, grup yapısına göre öğrencilerin bireysel ya da grup görev başarılarının anlamlı biçimde farklılaşmadığını; etkileşim sıklığının öğrencilerin bireysel görev başarılarının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu; sosyal beceri düzeyinin ise, anlamlı bir yordayıcı olmadığını göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :