Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar cebiri sistemleri ortamlarinda öğretmen adaylarinin problem çözme stratejilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
678
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin problem çözme stratejilerini bir bilgisayar yazılımı ortamında incelemektir. Çalışmaya, Matematik Öğretmenliği, II. Sınıfında eğitim gören ve 2006-2007 Bahar Dönemi içinde bilgisayar programlama dersine devam eden üç erkek ve iki kız öğrenci dahil edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak klinik, yarı-yapılandırılmış görüşme ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi kullanılarak Nvivo7 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin Maple‟da problem çözmek için en sık kullandığı stratejiler ayrıştırma ve sadeleştirme, benzer problem bulma döngüsel olmayan strateji ile araç amaç analizi olarak belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

 

The purpose of the study was to investigate undergraduate students‟ problem solving strategies in a computer software envoriment. The participants of this study consist of three male and two female students attending Computer Programming II course in a mathematics teacher training program during the Spring Semester of 2006–2007. In this study, data were collected through clinical interviews, semi structered interviews and observations. Data were analyzed using content analysis by Nvivo7. According to study findings, most frequently used strategy by the students are decomposing and simplifying, analogy, anti looping strategy and means-end analysis at Maple.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :