Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 36 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine ilişkin öğretim üyelerinin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2002-2003 öğretim yılında Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan 13 öğretim üyesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Görüşme yapmak üzere, amaçlı örnekleme (purposeful sampling) yolu izleyerek lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine jüri üyesi olarak katılan öğretim üyeleri görüşmeci olarak seçilmiştir. Öğretim üyelerinin sürece ilişkin görüşleri, lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecinin mevcut haliyle olumsuzluklar taşıdığı izlenimini desteklemektedir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was carried out in order to found out the perceptions of academicians (lecturer) during the selection of postgraduate students. The study was conducted with the13 lecturers in 2002-2003 academic year at the Faculty of Educational Sciences. In this study, semi-structual interview technique was used as a data gathering technique. Lecturers who had been involved in the selection process were asked to participate as interviweer. As a result it was founded that there were many problems and negative implementations on selecting the canditates for gradute students and the views of the academical staff also supported that inferring.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :