Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An evaluation of prospective engineers’ perceptions on internships of engineering education: a case study in turkey

Yazar kurumları :
Anadolu University Faculty of Education1
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Internship is vital in engineering education for prospective students, university, and industrial companies since the outcomes of the internship process influence all these agencies. Therefore, the purpose of this study is to examine the perceptions of the prospective engineers on internship in which they are involved during their education. By using the procedures of the qualitative research method, data were collected through semi-structured interviews. The results indicated that prospective engineers focused on the problems in the areas of legal and structural regulations for industrial education, in the theoretical education process given prior to industrial education, and in the structure of enterprises. Based on the problems identified by prospective engineers, the author discusses the cooperation between universities and industry and eventually presents a perspective on how to establish educational partnership structures between universities and the industry for the purpose of improving engineering education

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, mühendislik eğitiminde niteliğin artırılmasında, üniversite-sanayi işbirliğinin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, tarama türü bir araştırmadan oluşup, var olan durumu belirlemek için veri toplama yöntemlerinden nitel araştırma yöntemlerinden olan yarıyapılandırılmış görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, endüstriyel eğitime yönelik yasal ve yapısal düzenlemelerin yetersizliğinden, endüstriyel eğitim öncesi sürecin işleyişinden ve endüstriyel eğitim süresince işverenden ve işletme yapısından kaynaklanan alanlarda sorunların oluştuğu tespit edilmiştir. Çalışmada, tespit edilen bu sorunlar doğrultusunda, üniversite-sanayi işbirliği tartışılarak, mühendislik eğitiminin geliştirilmesi kapsamında üniversite-sanayi arasında eğitim ortaklık yapılarının nasıl oluşturulması gerektiği konusunda bir perspektif sunulması amaçlanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :