Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 42 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Altinci sinif matematik öğretim programinda isbirliğine dayali öğrenme yönteminin kullanilabilirliğine iliskin öğretmen görüslerinin bazi değiskenler açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, 2006-2007 öğretim yılında uygulamaya konulan ilköğretim 6. sınıf matematik öğretim programında işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri ile bununla ilişkili olabilecek bazı değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Eskişehir il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapmakta olan ve 6. sınıfları okutan matematik öğretmenleri arasından rastlantısal olarak seçilen 101 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde yüzde ve frekans hesaplamaları yapılmış, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin 6. sınıf matematik öğretim programında işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin kullanılabilirliğine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet ve meslekteki hizmet süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı; mezun olunan kurum, işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili hizmet içi eğitim alma, 6. sınıf matematik öğretim programıyla ilgili hizmet içi eğitim alma ve matematikle ilgili yayın izleme durumlarına göre ise anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This research aims to determine the teachers’ views about the implementation of the cooperative learning method in the sixth grade mathematics curricula which started to be implemented in the 2006-2007 academic year. Participants were 101 sixth grade mathematics teachers who were randomly selected from the elementary schools in Eskişehir. Data were collected by a questionnaire which was developed by the authors. Percentage, frequency tables, Mann- Whitney U and Kruskal Wallis tests were used in the process of data analysis. It was found that there were no significant differences in terms of the variables of gender and experience of teachers, but there were significant differences in terms of the variables of the school the person graduated, having education about the cooperative learning method, having education about the 6th grade mathematics curricula and being interested in the editions about mathematics. These findings show that mathematics teachers were open to use alternative learning methods like cooperative learning in the sixth grade mathematics curricula

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :