Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 37 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademik güdülenme ölçegi: gelistirmesi, geçerligi, güvenirligi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
769
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerindeki bireysel farklılıkların belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğin ön deneme formu olarak hazırlanan 80 madde, üç ayrı ilden 757 lise öğrencisine (388 kız, 369 erkek) uygulanmış, elde edilen veriler üzerinden faktör analizi çalışması yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda 20 maddeden oluşan ve toplam değişkenliğin % 42.2’sini açıklayan üç faktör elde edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerde ve toplam puanda iç tutarlığa ve test-tekrar test güvenirliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Geçerlik çalışması, söz konusu ölçeğin, akademik güdülenme düzeyinin birbirinden farklılaşması beklenen grupları birbirinden ayırt ettiğini göstermektedir. Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this research, a psychometric device was developed in order to define the individual differences in academic motivation levels among students. An initial form consisting of 80 items was administered to 757 (388 female, 369 male) high schoolstudents from three cities and the data gathered from the administration was used for the factor analysis study. As a result of a series of factor analyses three factors emerged, consisting of 20 items and accounting for the 42.2 % of the variance. It was indicated that the whole scale and the factors have a good variability with respect to the internal consistency and test-retest reliability. That the scale differentiates statistically those who are supposed to have a good academic motivation and those who not was presented as a support for validity. It was evident from the results that the scale called Academic Motivation Scale (AMS) as a valid and reliable instrument can be used in the field of education

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :