Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 41 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile içi bedensel cezaya ilişkin bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

 

The purpose of this study was to collect data about the corporal punishment in Turkish Families. For this purpose a questionnaire with 20 items was prepared and given to 389 students (170 girls and 219 boys) from Faculty of Education of Uludag University. The results showed that 53.2% of students experienced corporal punishment and 46.8% did not. 33.4% of the students reported that they were hit by their mothers, 24.6%of by fathers, and 38.6% by both of them. The association between SES and experiencing corporal punishment was tested by chi-square. It couldn’t found any significant relation. The same test was done for the association between gender and corporal punishment and also there was no relation between them. This means that at every SES level, for boys and girls corporal punishment was given. The study was intended to call negative effects of corporal punishment on personality development of children. These kinds of effects could be understood only by longitudinal studies.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de aile içinde kullanılan bedensel cezaya ilişkin bilgi elde etmektir. Bu amaçla hazırlanan 20 maddelik bir anket Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 389 kişiye (170 kız, 219 erkek) uygulanmıştır. Bulgular öğrencilerin %53,2’sinin bedensel ceza aldığını %46,8’inin ise almadığını göstermektedir. Öğrencilerin %33,4’ü bedensel cezayı annelerinden, %24.6’sı babalarından, %38,6’sı da her ikisinden birden aldıklarını bildirmiştir. En çok ceza alınan dönemin 6–10 yaş arası olduğu saptanmıştır. SED ve bedensel ceza alma arasında bir ilişki olup olmadığı kay kare ile test edilmiş ve anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aynı şekilde cinsiyet ve bedensel ceza da birbirinden bağımsız bulunmuştur. Bu sonuçlar her sosyoekonomik düzeyde, kız ya da erkek çocuğa ailelerin çoğu tarafından bedensel ceza verildiği anlamına gelmektedir. Çalışma bedensel cezanın çocuğun kişilik gelişimindeki olumsuz etkisine ve bunları daha iyi anlayabilmek için boylamsal çalışmaların gereğine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :