Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 35 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A study of raven standard progressive matrices test’s item measures under classic and item response models: an empirical comparison

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

The present paper is subject to study and compare empirically item measures of Raven Standard Progressive Matrices (RSPM) Test under Classic Test Theory (CTT) and Item Response Theory (IRT) Models. The findings of research showed that estimated Raven items’ difficulty indexes from CTT were very comparable with those from all IRT models and with the three-parameter model. But compared with item difficulty indexes, the item discrimination indexes from CTT were somewhat less comparable with those from IRT. Both CTT and IRT item difficulty indices (especially two- and three-parameter model) exhibited high invariance across samples. Both CTT and IRT item discrimination indexes which did not exhibit invariance across samples were analysed according to Classical-based and Item response based indices respectively. In general, the findings from this empirical investigation failed to discredit the CTT framework with regard to its alleged inability to produce invariant item statistics. On the other hand, if the RSPM will be used in some testing applications, such as computerized adaptive testing, test equating, IRT models will be preferable, especially two- parameter model.

Özet İngilizce :

Bu araştırmada, Raven Standart ilerlemeli Matrisler Testine (RSİMT) ait madde parametreleri, Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kuramı (MTK) modelleri altında kestirilerek, görgül yaklaşımla karşılaştırılmıştır. Bulgular, KTK ve MTK na dayalı olarak kestirilen test madde güçlük ölçülerinin birbirleriyle karşılaştırılabilir olduklarını bu karşılaştırmada özellikle üç parametreli modelin klasik modelle en yüksek ilişkileri verdiğini göstermiştir. Diğer taraftan iki kurama dayalı olarak kestirilen madde ayırıcılık değerleri arasındaki ilişki çok düşük veya eksi değerli çıkmış, bu parametreler iki kuram arasında karşılaştırılabilir bulunmamıştır. Her iki kurama dayalı olarak kestirilen madde güçlük ölçüleri örneklemler arası “değişmezlik” özelliği gösterirken, madde ayırıcılık ölçüleri örneklemler arasında farklı değerler vermişlerdir. Görgül verilere dayalı olarak yürütülen bu çalışmanın bulgularına genel olarak bakıldığında, KTK’ nın “değişmez “ madde ölçüleri üretmede başarısız olmadığını göstermiştir. Diğer taraftan, RSIMT nin kullanılabileceği, bilgisayarlı bireyselleştirilmiş test uygulaması, test eşitleme gibi bazı test uygulamalarında, özellikle iki parametreli model tercih edilebilir

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :