TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞ YILLARINDA SAĞLIK HİZMETLERİ :

Kurtuluş Savaşı'mn ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti çağdaş değerleri kendine ilke edinmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra, diğer toplumsal ve kültürel alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da çok önemli tarihsel değişimler yaşanmıştır. Bu değişim sürecinde, Atatürk'ün benimsemiş olduğu sağlık anlayışı son derece belirleyici olmuştur. Yeni dönemde kişi sağlığının korunması ve sürdürülmesi toplumsal bir olgu olarak kabul edilmiştir. Atatürk'ün vurguladığı nokta, halka sağlık hizmeti götürmenin devlete düşen bir görev olduğu şeklindedir. Cumhuriyet yönetimi sağlık sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm getirirken, uzun süre Bakanlık görevinde bulunan Dr. Refik Saydam 'ın bu alandaki katkıları çok büyük ve kalıcı olmuştur. Onun çalışmaları neticesinde sağlık hizmetlerinin Türkiye 'de teşkilatlanma ve kurumsallaşmasının temelleri atılmıştır

HEALTH SERVICES IN THE FOUNDATION PERIOD OF TURKISH REPUBLIC

Following the War of Independence, the Republic founded by Mustafa Kemal Atatürk adopted modern values as its principle. As it was the case in other social and cultural aspects, the health sector also experienced very important historical changes after the declaration of the Turkish Republic. Atatürk's views regarding health, played a very effective role during the said transformation period. The new era paved way for the acceptance of good health as a social phenomenon. The point emphasized by Atatürk was centered around the fact that it was the duty of the State to extend health services to the populace. The role played by Dr. Refik Saydam, in the State's effort in trying to provide solutions to health problems, was invaluable. His work formed the base upon which health institutions were formeded and developed