BİYOLOJİK AKTİVİTESİ OLAN ÜÇ KISIMLI NÜKLEOSİT PRODRUG'LARI İÇİN SEÇİCİ BİR TARAMA II

Bir önceki derlemede, bipartat ve tripartat önilaç yaklaşımları arasından sadece bipartat önilaç yaklaşımı açıklanmıştır. Bu derlemede, tripartate önilaç yaklaşımı ve tripartat önilaç nükleositlerin tasarım ve sentezlerindeki son gelişmeler açıklanmıştır. Tripartat yaklaşımının, önilaçlara uygulanışının in vitro olarak oldukça etkili olduğu, fakat sentetik metodoloji yanısıra toksisite ve çözünürlüğün de göz önünde bulundurulması gerektiği tespit edilmiştir

A SELECTIVE SEARCH FOR BIOLOGICALLY ACTIVE TRIPARTATE NUCLEOSIDE PRODRUGS II :

In the previous review, among the bipartate and tripartate prodrug approaches, it was only explained bipartate prodrugs. In this review, it was explained the tripartate prodrug approach and recent progress in the design and synthesis tripartate produg nucleosides. It was determined that the tripartate approach applied to pronucleotides appears to be very effective in vitro, but toxicity and solubility, as well as synthetic methodology issues should be taken into consideration