Türkiye’de Sigara Yasaklarının Sigara Kullanımı Üzerindeki Etkisi

Bu çalışmanın amacı 2009 yılında Türkiye’de yürürlüğe konulan % 100 dumansız hava sahası uygulamasının bireysel sigara tüketimi üzerindeki olası etkisinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen ve 2008/2012 yıllarına ait Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) verileri kullanılarak farkın farkı yöntemi yardımıyla %100 dumansız hava sahası uygulamasının sigara tüketimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada farkın farkı yönteminin tercih edilmesi nedeniyle yasaklama öncesi ve sonrasındaki dönemde zamana bağlı etkilerin dışlanarak sadece yasak nedeniyle ortaya çıkan bireylerin sigara tüketimindeki değişimin ölçülmesine olanak sağlanmıştır. Çalışmadan elde edilen en önemli analiz sonucu 2009 yılında Türkiye’de uygulamaya konulan dumansız hava sahası uygulamasının günlük sigara tüketimi üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı ve negatif olduğudur. Ayrıca farkın farkı yönteminden elde edilen sonuçlarına göre sigara içen kişilerin yasa nedeniyle günlük ortalama 1.57 adet daha az sigara tükettikleri ve bu azaltıcı etkinin sigara içen kişilerde günlük ortalama sigara tüketim miktarını yaklaşık olarak % 8 azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

The Impact of Smoking Bans on Smoking Behaviour in Turkey

The purpose of this study is to determine the potential impact on on individual cigarette consumption of of 100% smoke-free law which entered into force in Turkey in 2009. This effect is investigated using the difference in differences (diff-in-diff) method through the 2008 and 2012 Global Adult Tobacco Survey (GATS) data provided by the Turkey Statistical Institute. In the study, using the diff-in-diff method enables to measure the change in individual cigarette consumption emerging by only the law without considering the time-related effects in the pre and post law period. The most important analysis result obtained from the study is that the effect of smoke-free law which entered into force in Turkey in 2009 on daily cigarette consumption is statistically significant and negative. In addition, according to the results obtained from the diff-in-diff method, it is found that smokers tend to consume an average of 1.57 less cigarettes per day due to the law. This reducing effect leads to decrease of average daily cigarette consumption of smokers by approximately 8%.

Kaynakça

Adda, J. ve Cornaglia, F. (2010), The Effect of Bans and Taxes on Passive Smoking, American Economic Journal: Applied Economics 2(1), s.1–32.

Altan, P., Aras Kılınç, E., Aygül, F., İlter H. ve Öztürk, M. (2012). Türkiye'de Tütün Kontrolünün Başarı Öyküsü, Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics, 5(2), s.16-20.

Anger, S., Kvasnicka, M. ve Siedler, T. (2011), One Last Puff? Public Smoking Bans and Smoking Behavior, J. Health Econ. 30 (3), s.591–601.

Balcı, E., Öztürk, A., Gün, İ. ve Sarli, S. (2016), The Situation of Being Supported and Conformed to the Tobacco Control Law by the People Serving in Coffee Houses, Cafes and Restaurants in Kayseri, Turkish Journal of Public Health, 14(1).

Bilir, N., Özcebe, H. ve Aslan, D. (2010), Tobacco Use and Control in Turkey, Turkish Journal of Public Health, 7(2), s.61-75.

Bitler, M., Carpenter, C. ve Zavodny, M. (2011), Smoking Restrictions in Bars and Bartender Smoking in the US, 1992–2007, Tob. Control, 20 (3), s.196–200.

Boes, S., Marti, J. ve Maclean, J. C. (2015), The Impact of Smoking Bans on Smoking and Consumer Behavior: Quasi‐experimental Evidence from Switzerland, Health Economics, 24(11), s.1502-1516.

Buonanno, P. ve Ranzani, M. (2013), Thank You for Not Smoking: Evidence from the Italian Smoking Ban, Health Policy, 109(2), s.192-199.

Carpenter, C. S. (2009), The Effects of Local Workplace Smoking Laws on Smoking Restrictions and Exposure to Smoke at Work, Journal of Human Resources, 44(4), s.1023-1046.

Çetinkaya, M., Başaran, A. ve Erkam, S. (2014) Workplace Smoking Bans and Tobacco Consumption in Turkey: Evidence from 2003 2011 Household Budget Surveys, The Empirical Economics Letters, 13(11), s.1171-1177.

De Chaisemartin, C., Geoffard, P. Y. ve Le Faou, A. L. (2011), Workplace Smoking Ban Effects on Unhappy Smokers, Health Economics, 20(9), s.1043-1055.

Jones, A. M., Laporte, A., Rice, N. ve Zucchelli, E. (2015), Do Public Smoking Bans Have an Impact on Active Smoking? Evidence from the UK, Health Economics, 24(2), s.175-192.

Morozumi, R. ve Ii, M. (2006), The Impact of Smoke-Free Workplace Policies on Smoking Behaviour in Japan, Applied Economics Letters, 13(9), s.549-555.

Origo, F. ve Lucifora, C. (2013), The Effect of Comprehensive Smoking Bans in European Workplaces, Health Economics and Policy, 16(1), s. 55-81.

Özcebe, H., ve Bilir, N. (2012), Kahvehane, Restoran ve Kafe Çalışan ve Müşterilerinin İkram Sektöründe Sigara İçilmesinin Yasaklanması Konusundaki Görüşleri, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 10(1), s.22-36.

Özcebe, H., Erguder, T., Balcilar, M., Ursu, P., Reeves, A., Stuckler, D. ve Mauer-Stender, K. (2018), The Perspectives of Politicians on Tobacco Control in Turkey, European Journal of Public Health, 28(2), s.17-21.

Tauras, J. A. (2006), Smoke‐Free Air Laws, Cigarette Prices, and Adult Cigarette Demand, Economic Inquiry, 44(2), s.333-342.Tobaccoatlas, (2016), https://tobaccoatlas.org/country/turkey/ (Erişim Tarihi: 03.05.2019).

Turan, P. A., Ergör, G., Turan, O., Doğanay, S. ve Kılınç, O. (2014), 4207 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve Pasif Maruziyet ile İlgili Değişikliklerin Saptanması, Tuberk Toraks, 62(1), s.27-38.

TÜİK, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2008, 2012.

Warren, C. W., Erguder, T., Lee, J., Lea, V., Sauer, A. G., Jones, N. R. ve Bilir, N. (2012), Effect of Policy Changes on Cigarette Sales: the Case of Turkey, The European Journal of Public Health, 22(5), s.712-716.

Yürekli, A. A. ve Zhang, P. (2000), The Impact of Clean Indoor‐Air Laws and Cigarette Smuggling on Demand for Cigarettes: An Empirical Model, Health Economics, 9(2), s.159-170.