KARDİYAK RİSK FAKTÖRLERİNİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Dünyada ve ülkemizde, en önemli mortalite ve morbidite nedeni olan iskemik kalp hastalıklarının tedavi maliyetleri, yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Bu nedenle, iskemik kalp hastalıkları nedeniyle tedavi gören hastaların, kardiyoloji kliniği servis ve yoğun bakımında kalma sürelerinin kestirimine imkân veren istatistiksel modellerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmanın sonucunda, istatistiksel olarak anlamlı bulunan etkenlere göre kardiyoloji kliniğinde yatan hastalar için servis ve yoğun bakımda kalınan gün sayılarının kestirimine imkân veren istatistiksel modeller elde edilmiştir.

AN APPLICATION ON THE IMPACTS OF CARDIAC RISK FACTORS ON THE LENGTH OF HOSPITAL STAY AND TREATMENT EXPENSES

Treatment costs of ischemic heart diseases that are the most important cause of mortality and morbidity in the world and in our country are increasing in parallel with technological developments. Therefore, it is important to develop statistical models which enable prediction of the length of stay in the hospital with ischemic heart diseases treated in cardiology unit and intensive care unit. As a result, statistical models were obtained in order to predict the length of stay in cardiology unit and intensive care unit based on the statistically significant factors in the patients hospitalized in the cardiology clinic.

29064 10535

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İTALYA’DA FAŞİZMİN YÜKSELİŞİ VE ANTONİO GRAMSCİ’NİN FAŞİZM KARŞITI STRATEJİ VE TAKTİKLERİ

Demirhan Fahri ERDEM, Çiğdem ERDEM

TÜRKİYE’DE İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN HEDONİK FİYAT MODELİ İLE BELİRLENMESİ

Hüseyin DAŞTAN

KARDİYAK RİSK FAKTÖRLERİNİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Metin DİNÇER

DEĞER TEMELLİ PAZARLAMADA MÜŞTERİ DEĞERİNE, FİRMA VE MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISINDAN BOLU İLİNDE BİR UYGULAMA

Ruziye COP, Ayşe YÜZÜAK

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: ANKARA İLİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Gülden ZÖNGÜR, Kadri Gökhan YILMAZ, Aybegüm GÜNGÖRDÜ

HASTANE PERSONELİNİN DURUMSALLIK YAKLAŞIMINA GÖRE ORGANİZASYONEL KONUMLANDIRMA ALGISI (Bir Devlet Hastanesi Örneği)

Zekai ÖZTÜRK, Ümit ARSLAN

TEHLİKELİ MADDE KONTEYNERLERLERİNİN LOJİSTİK KÖY VE KARA LİMANLARINA AİT DEPOLAMA ALANI İÇİNDEKİ YERLEŞİMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE BELİRLENMESİ

Ural Gökay ÇİÇEKLİ, Yunus KAYMAZ

KULLANILAN AKILLI TELEFON MARKASININ ÇIKARDIĞI YENİLİKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hatice UÇ, Metehan TOLON

TÜRKİYE’DEKİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAZININA BAKIŞ: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRELERİNİN YAZAR VE İÇERİK YÖNÜNDEN AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Ercan TURGUT, Memduh BEGENİRBAŞ

ÇOK BOYUTLU LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEME TAKTİĞİNİN ETKİSİ: ARAÇÇILIK ETİK İKLİMİNİN ARACILIK ROLÜ

Tuğrul OĞUZHAN