Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi yargılama hukukunda süre ve ittıla faktörü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

İdari yargılama hukukunda olduğu gibi vergi yargılama hukukunda da dava açma süreleri ve bu sürelerin başlama tarihinin tespiti hayati öneme sahiptir. Vergi yargılama hukukunda kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi takip eden gün esas alınmaktadır. Ancak vergi yargılamasında, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesinin 2/b bendinde düzenlenen özel durumlar dışında da ıttıla faktörü dava açma sürelerinin başlangıcının tespitinde önemli rol oynamaktadır. Vergilendirmeye ilişkin bir idari işlem uygulanmaya başlandıktan sonra ya da düzenleyici işlemlere dayalı olarak bir işlem tesis edildiğinde yeni hukuki durumlar ortaya çıkmakta ve dava açma süresinin başlangıcının tespitinde ıttıla faktörünü gündeme getirmektedir. Bu çalışmayla yargı kararları çerçevesinde dava açma süreleri, bu sürelerin hukuki niteliği, başlangıcı ve ıttıla faktörü ile ortaya çıkan durumlar üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

In Taxation Procedure Law it is vital to correctly determine tender periods and outset of those as it’s in Administrative Procedure Law. As a rule, in Taxation Procedure Law written notice is deemed to be made the following day. However in Tax Proceeding, except special conditions dealt in Administrative Prodecure Law article 7 sub 2/b, cognition factor is critically important while determining statutory periods. After administrative act on taxation or at the regulatory act period, new legal circumstances are born, then cognition factor comes into question in order to determine plead period. Within the framework of a judicial decisions, plead periods, legal qualification of these periods, initial period and cognition factor were base to emphasize on the cases occuring.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :