Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vakıf taşınmazlarda arsa ve arazi düzenlemesi sürecinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Vakıflar Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
757
DOI :
Özet Türkçe :

3194 sayılı İmar Kanunu 18.maddesi uyarınca “Arsa ve Arazi Düzenlemesi” yapılmaktadır. Uygulamalarda, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında sosyal
donatı alanlarının kamu eline geçmesi, sağlıklı kent dokularının oluşturulması
ve kentlerin ihtiyacı olan imar parsellerinin elde edilmesi için uygulama sonrası
meydana gelecek değer artışı karşılığında düzenlemeye giren parsellerden maksimum
%40’lık kesintiler yapılabilmektedir. Uygulamada Belediyelerin yaptığı en büyük
yanlış anlama, vakıf taşınmazların kamu malı veya Maliye Hazinesi taşınmazı
olarak değerlendirilmesidir. Hâlbuki mazbut vakıf taşınmazların mülkiyeti bizzat
o mazbut vakfın tüzel kişiliğinindir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 5737 sayılı
Vakıflar Kanunu uyarınca sadece o vakfın yönetim ve temsilini yapmaktadır. Vakıf
taşınmazlar hayrat ve akar olmak üzere ikiyi ayrılmaktadır. Vakıf taşınmazların
düzenleme sınırı içinde kalması durumunda dikkat edilmesi gerekenler ile örnek
vakıf taşınmazların imar uygulamalarındaki durumu irdelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Land Readjustment (LR) applications in Turkey have been performed based
on the 18th article of the Zoning Law numbered 3194. In these applications, up
to %40 percent of the cadastral parcels in LR application zone will be minimized
by the municipal authorities, and used in order to obtain social reinforcement
areas, for constitution of the healthy urban fabric, and to produce development
parcels need of the city which will eventually increase parcel value in return after
the application. The main misunderstanding that the municipal authorities make
during the application is considering the foundational properties as public/state
properties or the Department of Treasury properties. However, ownership of the
foundation properties belongs to the legal entity of foundations. According to the
Foundations Law numbered 5737, the foundations in Turkey are administrated and
represented only by General Directorate of Foundation (in Turkish VGM). Finally,
the foundation properties in Turkey are classified as charities (hayrat in Turkish)
and real property (akar in Turkish), in terms of their functions. The points that
needed to be taken into account carefully in case the foundation properties remain
in the application areas and also situations of sample foundation properties in LR
applications will be studied in this paper.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :