Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk borçlar kanunu, türk ticaret kanunu ve hukuk muhakemeleri kanunu’ndaki bilişim alanına ilişkin düzenlemelerin ceza hukukuna yansımaları

Yazar kurumları :
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
850
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayi devriminin gerçekleştiği 19. yüzyıldan günümüze ekonomi, toplumsal yaşamın temel dinamiğini oluşturmaktadır. Bu dinamik, 20. yüzyılda düzenlenen birçok hukuki düzenlemeyi etkilemiş ve buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Zamanla ekonomik yapının istikrarının ve devamının daha da önemli hale gelmesi sonucunda bu yapı temel hukuki düzenlemelerdeki özel hükümlerle ve hatta ceza yasalarında yer alan normlarla korunmaya başlanmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) bunlardan en önemlileridir. Bu yasalar incelendiğinde, esas itibariyle bilişim dünyasındaki gelişmeleri içerdikleri görülmektedir. Ayrıca söz konusu yasaların bilişim sektörünün günlük ve ticari yaşama yansımalarını içeren düzenlemelere sahip oldukları görülmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerde sıklıkla görülen elektronik imza kullanılması, internet üzerinden şirket genel kurul toplantısının yapılması, elektronik posta ile geçerli tebligat yapılması ya da faks yoluyla sözleşme kurulması gibi bilişim çağının araçları bu genel kodlar ile hukuksal birer uygulama haline getirilmişlerdir. Buradan hareketle çalışmada TBK, TTK ve HMK’da düzenleme konusu yapılan bilişim alanına ilişkin yeniliklerin kötüye kullanılması suretiyle aynı zamanda suç oluşturan eylemlere konu olması halinde bunların barındırdıkları riskleri ve bu eylemlerin ceza hukukuna yansımalarını, ceza hukuku açısından ne gibi ihlallere yol açabileceklerini inceleme konusu yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

Economics, is the basic dynamic of the communal living, from the beginning of industrial revolution in 19th century. This dynamic had effected many legislation that enacted in 20th century. In process of time, this system was started to be protected by private norms in basic law and also the norms in criminal law while the economic structure’s stability and continuation were becoming more significant. 6098 numbered Turkish Code of Obligation (TCO), 6100 numbered Code of Civil Procedure (CCP) and 6102 numbered Turkish Code of Commerce (TCC) are the most significant ones. When the aforementioned legislation are analysed, it’s going to be seen they include legal regulation on developments of informatics and their reflections on daily and business lives. Informatic ages instruments as electronic signature that being used in economic and trade relations, meetings of the general assembly through internet, sending elektronic mails fort he legal process or entering to an agreement by fax were legislated by these general codes. Thus, the jeopardies, the reflections of those actions on criminal law and their causation on what sort of breaches in the sense of criminal law in the case of abuse and being subject to punishable actions of the innovations of informatics that legislated in TCO, CCP and TCC are being examined in this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :