Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulü

Aile mahkemeleri 2003 yılında aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek için kurulmuş olan, hâkimin yanı sıra psikolog, pedagog gibi uzmanların da hâkime yardımcı olarak çalıştığı mahkemelerdir. Aile mahkemeleri henüz her ilçede kurulamasa ve bazı yönlerden eksiklikleri bulunsa bile ülkemiz hukukunun çağdaş devletler hukuku seviyesine çıkmasında önemli bir adım olmuştur. Bu çalışmada aile mahkemeleri ve bu mahkemelerdeki yargılama usulü incelenecektir

The Family Courts and Trial Procedures in Turkish Law

Family courts being established in 2003 with are courts where judges work together with psychologist’s, pedagogues and specialist’s in family law trial. Althought family courts have some deficiencies and unfortunatelly are not found every administrative district in our country, their establishment has been an important step for the rise of contemporary national law. İn this study, family courts and the trial procedures in these courts will be examined.