Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mecelle ve fransız medeni kanunu çerçevesinde vekalet sözleşmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde siyasal ve ekonomik etkenler çerçevesinde medeni hukukun kanunlaştırılması ihtiyacı ortaya çıkmış; bu süreçte ülkede 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu’nun tercüme edilerek uygulanması veya İslam hukukuna dayanan bir kanun hazırlanması tartışılmıştır. Sonunda Mecelle, İslam hukuku hükümlerine göre 1868-1876 yılları arasında hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak XIX. yüzyılın farklı kaynaklara dayanarak hazırlanmış iki önemli kodifikasyonu olan Mecelle ve Fransız Medeni Kanunu’nun çeşitli konularda benzer hükümler taşıması dikkat çekmektedir. Çalışmanın amacı, söz konusu iki Kanunun vekalet hükümlerinin incelenerek, benzerlik taşıyıp taşımadıklarının ortaya konulmasıdır. Bu doğrultuda, çalışmada söz konusu Kanunların, vekaletin şekli ve kurulması, tarafların borçları ve vekaletin sona ermesi hususlarında önemli benzerlikler taşı-dıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

When the necessity of a civil code was felt as a result of Ottoman Empire’s political and economic factors in the XIXthcentury, it was discussed whether to adopt French Civil Code or to make a code based on Islamic law. Mejelle was eventually compiled according to Islamic law between 1868 and 1876. Remarkably, there are some similar provisions of Mejelle and Code Civil, which are the two important codifications of XIXthcentury based on different sources. The article examines the agency contract under the Mejelle and the French Civil Code and seeks to analyse the resemblances of the provisions. Therefore it is concluded that there are important similarities in the form, conclusion and termination of the contract and obligations of parties.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :