Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu hizmetlerinde biçimsel ölçütte çözülme ve anayasa’nın 128. maddesinin i. fıkrası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atılım Üniversitesi1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

İdare hukukunun temel kavramı sayılabilecek kamu hizmetlerinde önemli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümün birinci görünümü kamu hizmetlerinde daralma yaşanması, ikincisi ise kamu hizmetlerinin özel kişiler eliyle ve özel hukukla görülmeye başlanmasıdır. Bu bağlamda, hangi hizmetlerin kamu hizmeti olmaktan çıkarılamayacağı ya da özel hukukla gördürülemeyeceği günümüzde kamu hizmeti ve hatta genel olarak kamu hukuku bakımından en önemli tartışmalardan biridir. Bu tartışmanın kilit noktası ise Anayasanın 128. Maddesinin birinci fıkrası hükmü ve bu hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından yorumlanmasıdır. Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin kapsamının ne olduğu kamu hizmetlerinin biçimsel ölçütünü de belirlemektedir. Bu nedenle çalışmada maddenin anlamı ve Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili kararlarındaki yaklaşımı değerlendirilmiştir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There is a considerable transformation in public services which is a key concept of
administrative law. The first aspect of this transformation is shrinkage of public services. Secondly, public services are carried out by private persons according to private law rather than by administrative and public law. Therefore, the main discussion is which services cannot be excluded from the field of public services and which services cannot be carried out by private persons. The key point of this discussion is the meaning of first article 128th paragraph of the Constitution and the interpretation of this provision by Constitutional Court. This provision has mentioned
some essential and permanent functions in a field of services which is to be carried
by public law and by officials, which is the formal criteria of public service law.
Accordingly, in this article, the meaning of the provision and the interpretation of
the provision by Constitutional Court has been studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :