Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş hukukunda geçersiz feshin sonuçları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Barosu1
Görüntülenme :
619
DOI :
Özet Türkçe :

İş Kanunu m. 21’de, iş güvencesine tabi işyerlerinde çalışan işçinin iş sözleşmelerinin geçersiz nedenle feshi halinde; işçinin işe iadesi, işe başlatma zorunluluğu, bu zorunluluğu yerine getirmeyen işverenin iş güvencesi tazminatı, boşta geçen sürelere ilişkin ücret ve diğer hakları ödeme yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu düzenleme, çalışanların feshe karşı korunması konusunda önemli çözümler öneren, 158 sayılı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkındaki ILO Sözleşmesi’nde getirilen çözümlerin bir karması niteliğindedir. Feshin geçersizliğinin sonuçlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çoğunluğu Yargıtay tarafından içtihatla çözüme kavuşturulmuştur. Fakat Yargıtay, işçiyi koruma amacıyla bağdaşmayan, ciddi hak kayıplarına neden olabilecek kararlar da vermektedir.

Özet İngilizce :

According to Labor Law Article 21, if employee is unfairly dismissed who works at a workplaces under the employment security; reinsttatement is ordered, employee has to be gotten to work, otherwise, the employer has to pay compensation, wages and other rights related to unemployed time of the worker. Labor Law Article 21 contains solutions which are also regulated in the ILO Convention Concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer No 158; this Convention suggests important solutions about protection of workers in relation to unfair dismissions. The majority of the problems arising in the results of the invalidity of termination have been resolved by the Supreme Court case law. But the Supreme Court have also made decisions which are incompatible the purpose of protection of workers and causes loss of rights.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :