Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuku harita metaforu ile anlamak

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
805
DOI :
Özet Türkçe :

Normatif düzenleri anlamak için haritaların yapısını metafor olarak kullanmak aydınlatıcıdır. Haritalar gerçekliği özgül mekanizmalar aracılığıyla çarpıtarak temsil eder ve normatif düzenler de böyle yapar. Olgu ile norm arasındaki gerilim mekan gerçekliği ile onun temsili arasındaki gerilime benzer. Çağdaş karmaşık koşullar altında normatifliğin analizi ve kavramsallaştırılması için yeni bir yaklaşım üretmek üzere, haritaların ölçek, projeksiyon ve sembolizasyon mekanizmalarının analitik araç olarak kullanılması Santos tarafından öneriliyor. Bu yöntem normatif görünümlerin inşa edilmişlik niteliğine ve sosyal gerçekliğin hukuki yeniden üretiminde yer alan güç ilişkilerine dikkat etmeye yarar. Hukuki çoğulluk kavramı ile ilişkilendirilebilse de, harita metaforu daha geniş bir anlamda normatif çoğulluk analizi için de kullanışlıdır.

Özet İngilizce :

Using the structure of maps as a metaphor is illuminating for understanding normative orders. Maps represent reality by distorting it through specific mechanisms and so do the normative orders. The tension between norm and fact resembles the tension between spatial reality and its representation. It is being offered by Santos to use scale, projection and symbolisation mechanisms of maps as analytical tools for creating a new approach to analysis and conceptualisation of normativity under complex contemporary conditions. This method helps paying attention to the constructed nature of normative constellations and the power relations underlying the legal reproduction of social reality. Although it may be related with the concept of legal plurality, map metaphor is also useful in terms of a more general analysis of normative plurality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :