Ev-İçi Şiddet Davalarında Yargıcın Tarafsızlığı

Bir insan hakkı ihlali olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede hukuk normları ve bu normların nasıl uygulandığı önem arz etmektedir. Yargı- nın ev-içi şiddete ilişkin davalarda normları yorumlarken ataerkil ön anlayıştan hareket etmesi yargının tarafsızlığı ilkesini ihlal etmektedir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti devleti mahkemelerinde verilmiş bazı karar örnekleri üzerinden nötr görünümdeki ataerkil tarafgirliğin eleştirisi yapılacaktır.

The Impartiality of the Judge in theCases of Domestic Violence

Legal norms and their implementation is vital in the combat against gender based violence as a form violation of human rights. While interpreting the legal norms in legal disputes, the judiciary violates the impartiality principal of the judicial system as it acts based on patriarchal prejudices. In this work the critical analysis of the patriarchal approach under the disguise of neutrality will be made based upon a number of court decisions rendered in the courts of Republic of Turkey