Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Barosu Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edinilmiş mallara katılma rejiminde artık değerin hesaplanması ve paylaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Barosu, Çankaya Üniversitesi SBE Özel Hukuk doktora öğrencisi1
Görüntülenme :
1018
DOI :
Özet Türkçe :

Eşlerden birinin ölümü, başka bir mal rejimini seçilmesi, evliliğin boşanma, iptal sebebiyle sona ermesi veya mahkeme kararıyla mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde edinilmiş mallara katılma rejimi sona erer. Sona erme ile birlikte katılma alacağını belirlemek üzere mal rejiminin tasfiyesi gündeme gelir. Tasfiye katılma alacağının muaccel olabilmesi için ön koşuldur. Bu çalışmada, tasfiyede parasal bir değer olan artık değerin hesaplanmasında aktif değerler ve pasif değerlerde yer alan unsurlar ve bunların aktif ve pasif değer olarak kabul edilebilmesi için gereken şartlar ile hesaplama sonunda bulunan artık değerin nasıl paylaştırılacağı, doktrinden ve yargı kararlarından örnekler verilerek açıklanmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

In case when one of the spouses dies, another property regime is chosen, the marriage is terminated due to divorce, cancellation or in case when it is decided to separate the estates with a court decision, the regime of participation in acquired property ends. Together with this ending, the liquidation of the matrimonial property regime comes to the agenda in order to identify the participation asset. Liquidation is the precondition for the participation asset to become mature. In this study we will try to explain, by giving some examples from the doctrine and from adjudications, the components taking place in active values and passive values in the calculation of the surplus value which is a monetary value in liquidation, the conditions necessary to accept them as active and passive values and how the surplus value found at the end of the calculation would be apportioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :