ABD Göçmenlik Reformunun Ana Hatları ve Türk - Amerikan Toplumuna Etkisi

A.B.D. Senatosu, bütün göçmenlik hukuku meselelerini kapsayan hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından desteklenen torba yasa tasarısını 2013 yılında geçirmiştir. Kapsamlı göçmenlik reformu, A.B.D.’nin gelecekteki ekonomik ve siyasi yapısını derinden etkileyecektir. Şu anda A.B.D.’ye gelen Türk göçü asgari miktardadır. Bu çalışma göçmenlik hukuku tartışmalarını Türk-Amerikan toplumunun bakış açısı ile genişletmeye çalışmaktadır. Kapsamlı göçmenlik reformunun geçişi ile birlikte Türkiye kaynaklı göçün ana yolu kesilmiş olacaktır. Türkiye yüksek teknoloji istihdamında kayıp yaşayacaktır. Son olarak bu Çalışma, Türk-Amerikan toplumunun lobi çabalarını artırmasını kuvvetle önermektedir.

THE FRAMEWORK OF THE U.S. IMMIGRATION REFORM ANDITS IMPACT ON THE TURKISH-AMERICAN COMMUNITY

In 2013, the Senate passed a bipartisan comprehensive immigration reform bill that addresses all of the impending immigration law issues. The comprehensive immigration reform will profoundly impact the future political and economic structure of the U.S. Current inflow of Turkish immigration into the U.S. is minimal. This Study seeks to broaden the immigration regulation debate from a Turkish-American perspective. After the comprehensive immigration reform, main source of Turkish immigration into the U.S. will be cut off and Turkey will lose more of its high tech workers. Finally, this study strongly suggests increased lobbying efforts on the part of Turkish-American communities.