Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zihin engellilerin eğitimi anabilim dalı’nda yüksek lisans yapan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimi sürecine iliş kin görüşleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü1
Görüntülenme :
689
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarından biri olan Özel Eğitim Anabilim Dalı bünyesindeki Zihin Engelliler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı düzenli olarak her öğretim yılında öğrenci kabul etmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde, özel eğitimle ilgili lisansüstü programların incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ayrıca, süreci tamamlayan öğrencilerin görüşlerinin bu programda ders veren ve danışmanlık yapan öğretim elemanları için bakış açısı kazandıracak nitelikte bir geri bildirim olduğu düşünülmüştür. Bu gereksinimden yola çıkılarak planlanan bu araştırmanın genel amacı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2000-2007 yılları arasında Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimleri süresince yaşadıkları sorunlarla ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda şu araştırma sorularına cevap aranmıştır: (a) Katılımcıların yüksek lisans eğitimi sürecinde en çok zorlandıkları dönemler hangileridir? (b) Katılımcıların yüksek lisans eğitiminin ders sürecine ilişkin görüşleri nelerdir? ve (c) Katılımcıların yüksek lisans eğitimi sürecinde aldıkları danışmanlık hizmetleriyle ilgili görüşleri nelerdir? Araştırma, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2000-2007 yılları arasında Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan 16 katılımcıyla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri betimsel olarak analiz edilmiş ve elde edilen bulgular alan yazında diğer alanlarda yüksek lisans süreciyle ilgili yapılmış araştırmalarla benzerlik göstermiştir.

Özet İngilizce :

One of the masters programs in Anadolu University Educational Sciences Institute is The Special Education Program. The Special Education masters program is being offered to students regularly every school year. Based on the literature review, no related studies was found regarding the evaluation of the masters program in special education. Besides, the opinions of the students who have completed the masters program in special education were supposed to provide an overview and feedback for the academic staff. Moving from this point, general purpose of the present study was, examining the opinions of masters students in special education major about their masters program between the school years 2000-2007. The research questions were as follows: (a) In which phases of the masters program the students had difficulties mostly?, (b) What were the opinions of the students about the courses phase?, and (c) What were the opinions of the students about the supervision services they gor during their masters program? The study was conducted by semi-structured interviews with 16 volunteer participants who were the students of the masters program of special education between the school years 2000-2007. The data were analyzed descriptively, and the results of the study found to be similar with the related literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :