Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni bin yılın öğrencileri’nin özellikleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

21. yüzyılda dijital teknolojilerin kullanımı tüm dünyada her alanda yaygınlaşarak artış göstermiş ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak da dijital teknoloji ortamında doğan ve bu teknolojilerden etkilenerek büyüyen yeni nesil öğrenciler ortaya çıkmıştır. Dijital teknolojiyle kuşatılmış ortamlarda büyüyen öğrenciler, kendilerinden önceki nesillere göre bilişsel, sosyo-kültürel ve eğitim alanlarında önemli farklılıklara sahiptirler. Dijital Yerlilikten Dijital Bilgeliğe uzanan süreçte bu nesil değişimine devam etmektedir. Yeni Binyılın Öğrencileri olarak adlandırılan bu öğrencilere etkili bir eğitim sağlamak için, öncelikle bu öğrencilerin özelliklerinin neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Eğitim, ilk önce hedef kitleyi tanımakla başlar. Bu nedenle bu makalede Yeni Binyılın Öğrencileri’nin özellikleri incelenmiş, teknolojinin etkisiyle ortaya çıkan değişim açıklanmıştır. Öğrenci profillerinde ortaya çıkan değişimin eğitim alanındaki açılımları irdelenmiştir.

Özet İngilizce :

In the 21st century, the use of the digital technologies has spread out the world and taken integral part of the societies in daily life. Naturally, the new generations has appeared who are born and live in the environments surrounded by digital media. When compared to the previous generations, new generations, called New Millennium Learners show important differences according to their predecessors in terms of cognitive, socio-cultural and educational domains. Moreover, for this generation, from “Digital Natives” to “Digital Wisdom”, the changing process is still going on. To educate this generation effectively, it is important for the educators to know what the characteristics of the new generation students are. Education starts first by knowing the target group. Therefore, in this article, New Millennium Learners’ features are examined and changes occurred due to the effect of technology are explained. Changing profiles of students’ and its educational expansions are investigated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :