Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal yenilik sistemi çerçevesinde uygulanan bilim ve teknoloji politikaları: israil, ab ve türkiye örneği

Yazar kurumları :
İstabul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
630
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilim ve teknoloji politikaları bir ülkenin ekonomik performansını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Diğer taraftan sadece bilim ve teknoloji politikaları uygulamak hızla değişen ekonomik çevre içerisinde başarılı olmak için yeterli değildir. Ulu-sal Yenilik Sistemi adını verdiğimiz kurumsal yapılanmalar bilim ve teknoloji politikaları ile birlikte ülkenin daha üstün bir ekonomik performans sergilemesini sağlamaktadır. Ulu-sal Yenilik Sistemini oluşturmuş, bunu bilim ve teknoloji politikalarıyla bütünleştirmiş ülkeler başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Bu çalışmada Ulusal Yenilik Sistemi’ni sağlam bir zemine oturtan İsrail, Avrupa Paradoksu’na çözüm arayan AB ve Ulusal Yenilik Sistemi’ni geliştirmeye çalışan Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikaları analiz edilmektedir.

Özet İngilizce :

Contemporarily, science and technology policies are one of the most important factors that effects economic performance of a country. On the other hand, only implementing science and technology policies is not enough in a rapidly changing economic environment. In addition to science and technology policies; institutional structures, which we called as National Innovation System, can provide a better economic performance of a country. So countries , which establish their National Innovation Systems and combine them to their science and technology policies can achieve successful results. In this article, science and technology policies of Israel , who has a well established National Innovation System, the European Union (EU), who is searching for a solution for European Paradox and Turkey, who is trying to develop National Innovation System are analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :