Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin ihracatı için bileşik öncü gösterge hesaplaması

Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, T.C. Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araş. ve Değerlendirme Gen. Müd. Dış Ticaret Uzman Yard.2
Görüntülenme :
912
DOI :
Özet Türkçe :

Öncü gösterge, ekonomik aktivitenin seviyesini gösteren bir referans serisindeki dalgalanmaları tahmin etmek üzere incelenen seriler veya seri endekslerdir. Referans serisinin öncü göstergesi olarak seçilen serilerin ağırlıklı ortalamaları alınarak "bileşik öncü gösterge" endeksleri oluşturulmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, Türkiye'nin ihracatı için, değişimleri önceden tahmin edebilme gücü yüksek bir "bileşik öncü gösterge endeksi" oluşturmaktır. Bu amaçla ihracat serisi ile aday öncü seriler "TRAMO/SEATS" yöntemi mevsimsellikten ve düzensiz bileşenlerinden arındırıldıktan sonra Hodrik-Prescott filtresi kullanılarak eğilimlerinden arındırılmıştır. İhracat serisindeki dalgalanmaları öncü olarak en iyi taklit eden seriler bileşik öncü gösterge serisini hesaplamak için seçilmiştir. En iyi göstergeler seçilirken gösterge serinin referans seri ile hata/sinyal oranlarına, öncü ve eşanlı korelasyonlarına ve Granger nedensellik ilişkisine de bakılmıştır. Daha sonra bu kriterler açısından en iyi performans gösteren serilerin, hata/sinyal oranının tersiyle ve "iyileştirme oranı"yla ağırlıklandırılmış ortalamaları alınarak «Türkiye ihracatının bileşik öncü göstergeleri» oluşturulmuştur. Oluşturulan öncü göstergeler, ihracattaki önemli düşüşleri önceden tahmin etme ihtimalini %68'e kadar iyileştirmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Leading indicators are series that are examined to forecast fluctuations in a reference series. The series which are selected as the leading indicator of reference series are combined using weighted averages to form "composite leading indicators". In this study, we aim to form a "composite leading indicator" to forecast Turkey's exports series. For this purpose candidate leading indicator series were seasonally adjusted by using "TRAMO/SEATS" and de-trended by using Hodrik-Prescott filter. Best performing series were selected by looking at noise/signal ratios, improvement ratios, leading and coincident correlations and Granger causality relationships. Afterwards, a weighted average of best performing series were taken and thus, "a compostie leading indicator for Turkey's exports" was formed. The weights used are noise/signal ratio and improvement ratio. Calculated composite leading indicator improves the forecast of important declines in Turkey's exports up to 68%.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :