Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 36 Sayfalar 331 - 350 2011-01-01
THE EVALUATION OF ÇANAKKALE CITY CENTER AREA'S DEVELOPMENT BETWEEN 1987-2001 USING BY LANDSAT ETM SENSOR PCI SOFTWARE
1987 -2001 YILLARI ARASINDA ÇANAKKALE KENTSEL ALAN DEĞİŞİMİNİN LANDSAT ETM SENSOR PCI GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Rüştü ILGAR
21 261

Abstract In this study changes in the housing market and population of the city center of Çanakkale were studied. Remote sensing images of the last fourteen years were used for the structure of the housing situation. From the foundation of the Republic Çanakkale's population has grown to 81435 and and there has been a growth of 33.92% from 2001. From 2001 the population shows a figure of 112 people per square kilometers. Çanakkale's city hall shows an housing area of 1114 Ha besides new plans for housing areas such as Güzelyalı (301Ha) andKaracaören (300 Ha). However, this study underlines the fact that despite the urban development plans the city is surrounded by airports, military facilities and the marine. Key Words: Çanakkale, Remote Sensing, Image Processing, Urbanization, City area
Öz Bu çalışmada Çanakkale kentinin 14 yıllık periyot içerisinde kentsel alan değişimimin uydu görüntüleri kullanılarak değerlendirmesine gidilmiştir. 2001 yılı itibariyle Çanakkale il merkezinin kentsel gelişimine bakıldığında; Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana merkez ilçe nüfusu 81 435'e ulaşmış olup, nüfus artış oranı %0 33,92 olarak gerçekleşmiştir. Kent alanında kilometrekareye 112 kişi düşmektedir. Artan nüfus nedeniyle Çanakkale Belediyesi sınırları içinde yaklaşık 1114 hektarlık imar planı yapılmış konut ve donatı alanı bulunmaktadır. Yine Çanakkale Belediyesinin mücavir alanlarından Güzeyalı-Dardanos bölgesinde 301 Ha.'lık imar planı yapılmış alan, Karacaören bölgesinde ise 300 Ha.'lık yeni kentsel gelişme alanı bulunmaktadır. Bütün bu gelişim planlarına rağmen bu çalışma ile kentin havaalanı, askeri tesisler ve deniz kıskacına alındığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Uzaktan Algılama, Görüntü işleme, Kentleşme, Kentsel alan

Anahtar Kelimeler

Anon 1 www.canakkalekulturturizm.gov.tr/genel/t.ashx erişim tarihi 10.08.2009
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Rüştü ILGAR