Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketici memnuniyeti ve ihtiyaçlarının marka sadakatine etkisi:sigara markasına uygulanması

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Sigara kullanımıyla ilgili marka sadakatinde markanın tat, koku gibi fiziksel özelliklerinden duyulan memnuniyet yanında bireyin psikolojik ( stresi azaltma, rahatlama, performans arttırma ..vb) ve psikososyal ihtiyaçları da (sosyal kabul, kisisel imaj,...vb) önemlidir. Çalısma, tüketicilerin psikolojik-psikososyal ihtiyaçları ve tercih edilen sigara markasından duyulan memnuniyetin marka sadakati üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için tasarlanmıstır. Bunun için yapısal esitlik modellerini kullanarak bir model önerilmistir. Önerilen model sigara tiryakisi olan ve bir kaç yıldır kullananlardan meydana gelen iki grup için ayrı ayrı test edilmistir. Test sonucunda marka sadakatinın her iki grup için aynı olmadıgı ortaya çıkmıstır.

Özet İngilizce :

As well as satisfaction due to physical characteristics such as flavor and smell of the cigarette, individuals’ psychological (lessening of stress, to feel better, increasing performance, etc.) and psychosocial needs are also important in brand loyalty related to smoking cigarette. The present study has been designed to introduce effects of consumers psychological and psychosocial needs and satisfaction due to preferred cigarette brand on brand loyalty. For this; a model has been proposed by using structural equation models. The proposed model has been tested individually on two groups; one composing peoples of cigarette loyalty, the other is of smokers for a few years. The test revealed that brand loyalty is not same for two groups.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :