Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sorumluluk raporlaması ve türkiye’deki durumu

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
722
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal sorumluluk raporları, yıllık faaliyet raporlarında ya da ayrı raporlarda işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlerinin boyutlarının gösterildiği işletme içi ve işletme dışı menfaat sahiplerine finansal ve finansal olmayan bilgi sunan raporlardır Son zamanlarda sosyal sorumluluk ile ilgili bilgi işletmelerin yıllık faaliyet raporlarında yer almaya başlamıştır. Sosyal sorumluluk raporlaması uygulamaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve hatta sektörler arasında bile farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülke işletmelerinin sosyal ve çevresel raporlama modellerine ilişkin çok az ampirik araştırma mevcuttur. Bu çalışmada Türkiye’de sosyal sorumluluk raporlamasının mevcut durumunun niceliksel ve niteliksel göstergeler olarak ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma IMKB 100 endeksine giren şirketlere yönelik doküman incelemesi yoluyla yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Social responsibility reports can be defined as the provision of financial and non financial information relating to an organisation’s interaction with its physical and social environment, as stated in corporate annual reports or separate social reports. Information on social responsibility has started to appear in corporate annual reports in recent years. Social responsibility reporting practices are different between developed and developing countries and the nature and patterns of reporting vary between different sectors. Besides that the literature has provided little emprical examination of patterns of social responsibility reporting in newly indusrialized countries. For this reason this study aims on current situation of social responsibility practices as qualitative and quantitative indicators in Turkey. The research have been done by document research aimed at firms which are in ISE 100 index.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :