Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seyahat acentalarının iş süreçlerinde internetin önemi (tursab - b.y.k. üyeleri algılamaları üzerine bir araştırma)

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet, seyahat sektörü için iş yapış tarzındaki değişimin bir temsilcisi olarak büyük öneme sahiptir. Araştırmanın amacı, Türkiye’deki seyahat acentalarının iş süreçlerinde İnternetin önemi, fayda fonksiyonları ile bugünkü kullanım amaçları ve düzeylerini analiz etmektir. Araştırma kapsamında, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)’ın Bölgesel Yürütme Kurulu (B.Y.K.) üyesi düzeyindeki temsilcilerine yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre seyahat acentaları, içinde bulundukları sektör açısından internetin öneminin farkındadır. Müşterilerle iletişim ve genel pazarlama faaliyesi olarak kullanım, bugün için internetin en geçerli kullanım nedenleridir. İnternetin önemi ile bir takım faydalarına ilişkin algılama düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır. Zaman tasarrufu sağlaması acentalar açısından en temel fayda olarak görülürken, online ödeme gibi daha spesifik fonksiyonlarının kullanımı en son ve en düşük düzeydeki nedenler olarak göze çarpmaktadır.

Özet İngilizce :

The Internet has a great importance on the changing business process in travel industry. This study aims at analyzing the importance, advantages, reasons and frequencies of the Internet usage in travel industry. To gather data, a questionaire was given to the travel agencies which are members of TURSAB (The Association of Turkish Travel Agencies) and B.Y.K. ( Regional Executive Council). The results indicate that travel agencies are avare of the importance of the Internet in the sector. Using the Internet as a tool for comminicating with the customers and as a marketing activity seem to be the most important reason for using the Internet. The findings also show that there are no differences betwwen the perceptions of the importance and the advantages of the Internet. The Internet is also seen as a time saving tool while more spesific reasons like online payment seems less important reasons for the travel agencies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :