Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Separate and simultaneous cumulative effects of content and formal schemata on turkish efl learners’ reading

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

Due to the absence of a commonly accepted comprehensive reading theory, many researchers have been trying to understand the reading process by analyzing it into a set of components. Two of those components widely researched in first and second language are content background knowledge (content schemata) and the prior knowledge of rhetorical structures (formal schemata).

The study aimed at investigating the separate and simultaneous combined effects of the content and formal schemata on Turkish EFL students’ reading comprehension. In order to find out the probable effects of the two schemata, four main groups of subjects, comprising a total of 115 students, were subjected to different treatments: The first group was given treatment to build up both the content and the formal schemata simultaneously, the second group was trained to build up only the formal schemata, the third group was taught to build up only the content schemata, and the last group did not receive any special treatment and assigned as the control group. These groups of subjects were compared to one another by means of some statistical tests on the basis of their scores on reading. The results showed that the content schemata is an important factor in EFL reading, but the formal schemata and the combination of the content and formal schemata did not appear to be as important.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kapsamlı ve genel kabul görmüş bir okuma-anlama teorisi bulunmaması sebebiyle birçok araştırmacı, okuma sürecini, sürecin oluşturanlarını inceleyerek anlamaya çalışmaktadır. Süreci oluşturan unsurlardan iki tanesi içeriğe ilişkin ön bilgi (content schemata) ve metnin söylem biçimine ilişkin önbilgidir (formal schemata).

Araştırma, yabancı dil öğrencisinde içerik ve söylem biçimine ilişkin önbilgi oluşturmanın hem tek başlarına hem de birlikte öğrencilerin okuma-anlamasına muhtemel etkilerini saptamayı amaçlamıştır. Bunun için toplam 115 öğrenciden oluşan dört denek grubu oluşturuldu ve gruplar farklı süreçlere tabii tutuldu: Birinci grupta hem içerik hem de söylem biçimleriyle ilgili önbilgi oluşturuldu, ikinci grupta sadece söylem biçimleriyle ilgili önbilgi oluşturuldu, üçüncü grupta sadece içerikle ilgili önbilgi oluşturuldu, son grupsa kontrol grubu olarak atandı ve hiçbir özel öğrenme sürecine tabii tutulmadı. Daha sonra gruplar iki ayrı testten elde ettikleri puanlar esas alınarak istatistiksel testlerle karşılaştırıldılar. Sonuçlar içerik önbilgisinin okuma-anlamada önemli bir faktör olduğunu gösterdi. Söylem önbilgisi ve aynı anda hem söylem hem de içerik önbilgisinin oluşturulduğu gruplarınsa anlamlı bir şekilde farklılaşmadıkları gözlendi.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :